Projektinhallinta

Varmista projektin onnistuminen!

Conseptaksella on pitkä kokemus tuoteprojektien projektinhallinnasta, jolla voit varmistaa projektisi onnistumisen.

Projektinhallinta

Projektinhallinnassa Conseptaksella on vastaava projektipäällikkö, joka toimii projektin koordinaattorina aina projektin esivalmisteluista projektin loppuun saakka. Projektipäällikkö huolehtii, että kaikista osakokonaisuuksista on tehty tarvittavat suunnitelmat ja vastaa projektin toteutuksesta sekä tarvittavista raportoinneista projektiorganisaatiolle sekä asiakkaalle.

Pienemmät projektikokonaisuudet

Kaikissa pienissäkin mekaniikkasuunnittelu projekteissa Conseptaksella hyödynnetään sisäistä projektinhallintaa, joka varmistaa että suunnittelu on laadukasta ja projekti saa kaiken mahdollisen tuen jotta projekti onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla

Isommat projektikokonaisuudet sekä hankkeet

Isommissa kokonaisuuksissa projektipäällikkö huolehtii myös kaikista muistakin osakokonaisuuksista ja vastaa asiakkaalle projektin kokonaisuudesta

Lääkintädirektivin ISO-13485 projektikokonaisuudet sekä hankkeet

Conseptaksella on myös sertifioitu lääkintädirektiivi ISO-13485 joka mahdollistaa myös medikaalipuolen projektien läpiviennin.