Mekaniikkasuunnittelu

Mekaniikkasuunnittelu ja 3D-mallinnus

Ideasta tuotteeksi. Mietitään yhdessä tuoteajatus ja toteutustapa piirustuspöydällä. Tuotesuunnittelu 3D -kokoonpanoksi kustannustehokkaasti ja valmiiksi tuotantoon parhailla mahdollisilla valmistusmenetelmillä joko kotimaassa tai ulkomailla. Mekaniikkasuunnitteluprojekti tehdään yleensä yhdessä teollisen muotoilijan kanssa, jolloin tuotteesta saadaan haluttavan näköinen markkinoilla ja saadaan se erottumaan kilpailijoista. Mekaniikkasuunnittelussa tehdään tarvittaessa rinnalla myös teknilliset simuloinnit, jos halutaan varmistaa tuotteen kestävyys tai optimoida rakenne mahdollisimman kevyeksi tai halutaan säästää materiaalikustannuksissa. Mekaniikkasuunnitteluprojekteissa on mukana normaalisti heti alkuvaiheessa eri sidosryhmät, kuten teollinen muotoilu, elektroniikkasuunnittelu ja valmistuspartnerit, jolloin saadaan varmistettua tuotteen helppo valmistettavuus, kokoonpano ja kustannustehokas rakenne.

Conseptasin osaajilla on kymmenien vuosien työkokemus erilaisista mekaniikkasuunnitteluprojekteista. Olemme suunnitelleet mm. kuluttajatuotteita, erilaisia mekaanisia laitteita, työkaluja, kuten ruiskuvalumuotteita, tuotannon työkaluja ja kokoonpanojigejä. Suunnittelijoillamme on kokemusta mm. seuraavista järjestelmistä: SolidWorks, I-deas, Catia, Creo (Pro/engineer), Inventor ja AutoCAD. Lisäksi olemme käyttäneet erilaisia PDM- järjestelmiä, kuten Windchill, Smarteam sekä CissBase. Meillä on oma PDM- järjestelmä, joka on varmistettu myös pilveen.

Suunnitteluprojektit voidaan tehdä Conseptasin omilla suunnittelutyökaluilla tai sitten vuokraamme resurssit asiakkaan tiloihin sovituksi ajaksi. Projektit laskutetaan joko urakkahinnalla tai sitten tuntivelotteisesti.

Voimme suunnitella tuotteen itsenäisesti omalla toimistollamme tai osallistua suunnitteluun asiakkaan omissa tiloissa. Meiltä löytyvät ajantasalla olevat mekaniikkasuunnittelu-ohjelmat ja tiedonhallinta, joilla suunnitteluprosessin läpivieminen on tehokasta. Lue myös lisää aiheesta meidän blogista: www.mekaniikkasuunnittelu.com

2D -piirustukset, räjäytyskuvat, työohjeet ja dokumentointi

Mekaniikkasuunnittelussa saadaan työohjeet ja dokumentointi kokoonpanoa ja valmistusta varten helposti. Hyvät ohjeet helpottavat valmistusta ja vähentävät turhaa tiedonvaihtoa.

  • Kokoonpano-ohjeet videolla tuotantotyöntekijöille tai loppukäyttäjille ja käyttöohjevideot

  • Tulostettavat ohjeet kuvasarjoina

Tuotannollistaminen

Suurin osa tuotteen valmistuskustannuksissa määritetään suunnittelussa. Valmistusmenetelmien tehostamisella saadaan monesti merkittävä kustannussäästö tuotannossa. Esimerkiksi hyvin suunniteltujen jigien avulla kokoonpano helpottuu ja nopeutuu.

Työskentelemme mekaniikkasuunnittelussa tiiviisti yhteistyössä niin asiakkaamme kuin alihankkijoidenkin kanssa, mikä näkyy osallistumisena työkalupalavereihin, valmistuksen laadunvalvontana ja sujuvana keskusteluna eri osapuolten välillä.

Meille on tuttua pien- ja suursarjojen laadunvarmistus, joissa toleranssien hallitseminen on laadunvarmistuksen kannalta oleellisen tärkeää, jolloin asiakkaamme voivat luottaa hyvän lopputuloksen saavuttamiseen. Hyvän mekaniikkasuunnittelun lopputuloksena on kustannustehokkaasti valmistettu tuote sarjakokoon sopivilla valmistusmenetelmillä.