3D -skannaus

Tarjoamme 3D-skannaus ja reverse-engineering palveluita kaikenlaisille kappaleille.
Laadukkaat laitteemme tuottavat todella tarkkaa mittausdataa jatkokäsittelyyn, joten monimutkaisetkin kappaleet ovat saatavissa tarkasti ja luotettavasti 3D-malliksi.

Tarjoamimme skannauksien ja dokumentointien mittatarkkuus on jopa 0,05% kappaleen koosta aina 0,05mm asti. Näin voidaan varmistua siitä, että saadut mallit ja piirustukset ovat varmasti oikeanlaiset ja soveltuvat muokkauksen jälkeen valmistukseen.

Tarjoamamme data on täysin CAD-yhteensopivaa ja soveltuu myös suoraan 3D -tulostukseen.

Esimerkki prosessista ja hinnoittelusta:

  1. Aluksi tehdään 3D-skannaus, josta saadaan mittausdata (pistepilvi)

  2. 3D-Pistepilvi käsitellään ja muokataan pinnoiksi

  3. Pinnoista rakennetaan tarvittaessa tilavuusmalli, joka voidaan esim. tulostaa tai työstää fyysiseksi kappaleeksi

 

Esimerkkiprojekti 1:

Asiakaalla on olemassa oleva kappale, josta ei ole 3D-mallia. 3D-malli tarvittaisiin, jotta samanlaista tuotetta voitaisiin monistaa esim. tulostamalla tai koneistamalla.

Työmääräarvio 1-2 päivää riippuen kappaleen monimutkaisuudesta eli 600-1200€ (alv 0%)

Tuloksena on esim. 3D-tulostukseen kelpaava 3D-malli.

Esimerkkiprojekti 2:

Asiakkaalla on jo 3D-malli, mutta tuotannosta saatua kappaletta on vaikea mitata. Kappale skannataan ja mitataan kriittiset mitat ja verrataan poikkeamia alkuperäiseen 3D-malliin.

Työmääräarvio 0,5-1 päivää riippuen kappaleen monimutkaisuudesta eli 300-600€ (alv 0%)

Tuloksena on halutut vertailumitat alkuperäiseen 3D-malliin.

Esimerkkivideoita: